O FUNDACJI

img

Kształcenie i wspieranie lekarzy
W zakresie specjalizacji lekarza rodzinnego.

Edukacja
Organizowanie i finansowanie szkoleń dla lekarzy rodzinnych oraz personelu średniego medycznego. Działalność wydawnicza i edukacyjna w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Wsparcie inicjatyw
Działalność wydawnicza i edukacyjna w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

AKTUALNOŚCI

SPRAWDŹ CO U NAS NOWEGO

CELE FUNDACJI

Wsparcie
Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe placówek podstawowej opieki zdrowotnej ze szczególnym uwzględnieniem placówek na terenie Dolnego Śląska, jak również placówek prowadzących szkolenie specjalizacyjne w zakresie medycyny rodzinnej.

Pomoc finansowa
Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej, naukowej, oświatowej, wychowawczej oraz tworzenie warunków do rozwoju pomocy w formie organizowania lub dofinansowania szkoleń, sympozjów, zebrań naukowych poświęconych tematyce podstawowej opieki zdrowotnej.

Działalność edukacyjna
Wspieranie szkoleń, kursów, wykładów doskonalących umiejętności medyczne pracowników podstawowej opieki zdrowotnej.

Promocja zdrowia
Organizowanie i finansowanie działalności wydawniczej i medialnej związanej z informacją i propagowaniem problematyki zdrowotnej, w szczególności związanej z podstawową opieką zdrowotną.img

KONTAKT

ZOSTAW NAM WIADOMOŚĆ

 

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się jak nasza Fundacja pomaga placówkom POZ, skontaktuj się z nami. Odpowiemy najszybciej jak jest to możliwe. Zaproponujemy najbardziej optymalne warianty wsparcia i współpracy z naszą Fundacją. Bądźmy w kontakcie!

 

GALERIA

Warsztaty 22.05.2024r.  „Leczenie przeciwkrzepliwe w POZ”


Warsztaty 08.05.2024r.  „KRWIOMOCZ diagnostyka różnicowa, postępowanie”


Warsztaty 10.04.2024r.
1) Upadki osób starszych – przyczyny, następstwa,  jak sobie radzić? Jak zapobiegać?
2) Pacjent po zawale w praktyce lekarza rodzinnego – praktyczne aspekty. Zaburzenia gospodarki lipidowej ze szczególnym uwzględnieniem rodzinnej hipercholesterolemii. Program lekowy B 101 


Warsztaty 24.02.2024r. "Praktyczne aspekty diagnostyki zaburzeń rozwojowych dzieci" Centrum Rehabilitacji Dzieci Creatorek przy ul. Szybowcowej 23 we Wrocławiu


Spotkanie 01.02.2024r.  spotkanie rezydentów medycyny rodzinnej z dr hab. Maria Magdaleną Bujnowską-Fedak, prof. UMW, konsultant wojewódzką z medycyny rodzinnej ; wyróżnienie prac specjalizacyjnych z 2023


Warsztaty 01.02.2024r.   „KIEDY DZIECKO NIE ROZWIJA SIĘ PRAWIDŁOWO” -  zaburzenia rozwojowe w gabinecie lekarza rodzinnego


Warsztaty 12.12.2023r. "Niewydolność serca w  opiece koordynowanej krok po kroku- algorytmy, nowe wytyczne i porady praktyczne" 


Warsztaty 10.05.2023r. -  Pacjent cewnikowany oraz pacjent ze stomią układu moczowego w Praktyce Lekarza Rodzinnego. Praktyka i profilaktyka 


Warsztaty 16.03.2023r. -  Przewlekła choroba nerek i serca: badania i leki. Nowe kompetencje lekarza rodzinnego


Warsztaty 28.02.2023r - Prewencja  pierwotna sercowo-naczyniowa  AD 2023 - co lekarz praktyk powinien wiedzieć?


Warsztaty 01.02.2023r -  Zakażenia układu oddechowego u dzieci


Warsztaty 19.01.2023r -  Usg w gabinecie lekarza rodzinnego  w stanach zagrożenia. Protokół BLUe obejmujący płuca


Warsztaty 29.11.2022r -  Pacjent z raną w POZ 


Warsztaty 17.11.2022r -  USG w gabinecie lekarza rodzinnego  w stanach zagrożenia, protokół eFast


Szkolenie z podologii 10.01.2018


Szkolenie "Najczęstsze choroby okulistyczne u dzieci. Badania okulistyczne w badaniach przesiewowych dzieci" 10 maja 2017r.


Leczenie przewlekłych dolegliwości bólowych narządu ruchu


Sandoz – spotkanie we Wrocławiu 24.04.2017r.

KONTAKT

Imię i nazwisko

Email

Temat

Wiadomość

„FUNDACJA NA RZECZ MEDYCYNY RODZINNEJ”
54-153 Wrocław
ul. Dobrzańska 13/2
tel. 795 49 08 77
tel/fax (071) 344-17-85
BZWBK: 47 1090 2486 0000 0001 1986 5007

KRS: 0000434409
NIP: 8943041850
REGON: 021973982

Pracownik Fundacji: pani Marta Kowalewska
tel.71-326-68-78
mail: m.kowalewska@fundacjarodzinni.pl