Koleżanki i Koledzy, Po udanym bardzo szkoleniu o leczeniu ran miło nam zaprosić na kontynuację szkolenia, tym razem bez części wykładowej/teoretycznej, wyłącznie ćwiczenia w podgrupach. Będą zdjęcia i dobór opatrunków z nauką ich zakładania. Materiały teoretyczne  z wykładów – https://kodowana.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=4532:pacjent-z-ran-w-poz–wiczenia&catid=27:new-to-joomla&Itemid=60 Zapraszamy również Panie Pielęgniarki z Praktyk, zapraszamy głównie osoby, które były na pierwszej edycji szkolenia. …

Read more