październik 30, 2016 Aktualności Brak komentarzy

Szanowni Państwo

Przedstawiamy Państwu plany szkoleniowe  Dolnośląskiej Akademii Umiejętności Lekarzy Rodzinnych

 24.X – kardiologia

1. Nowoczesne leczenie niewydolności serca  – Viagra i nie tylko

2. Zmiany w zapisie ekg u chorych z niewydolnością krążenia – kiedy się niepokoić?

wykładowcą będzie  dr Kucharski

16.XI – angiologia

Diagnostyka i postępowanie w miażdżycy kończyn dolnych.

wykładowcą będzie  dr Jołda

19.XI – geriatria (SOBOTA)

Współpraca w opiece domowej nad pacjentem geriatrycznym w zespole specjalistycznym- lekarz-psycholog-rehabilitant.

Ruch – stosować regularnie we wzrastających dawkach. Cele, możliwości i ograniczenia terapii ruchem u Pacjentów geriatrycznych

Wpływ przezczaszkowej stymulacji mózgu prądem stałym na proces rehabilitacji funkcji poznawczych po udarze mózgu

Prezentacja pomocy i akcesoriów ułatwiających osobom starszym czynności życia codziennego

wykładowcą będzie  dr Kusz-Rynkun , dr Bujnowska-Fedak , fizjoterapeuci – prelegenci zespół BMK CR, – prelegent psycholog mgr Dariusz Tuchowski CR

1.XII – szkolenie prawne wspólne z TPMR

„Zagadnienia prawne w praktyce lekarza rodzinnego”

Podejrzenie błędu medycznego-sposoby rozwiązania konfliktu.

Kodeks Etyki Lekarskiej w codziennej praktyce lekarza

Aspekty praktyczne stwierdzania zgonu

Trudności diagnostyczne w przypadku zgonów na skutek uduszenia.

wykładowcami  będą : dr Jakub Trnka , Robert Susło

 7.XII – neurologia

Zaburzenia obwodowego  układu nerwowego. Rozpoznanie, leczenie w  Praktyce Lekarza Rodzinnego.

wykładowcą będzie  prof. Paradowski

w 2017 wstępnie planujemy

styczeń – urologia cd. (mężczyźni z fantomami, n31, n40) – dr Świebodzki

luty – psychiatria – zagadnienia uzależnienia od leków i inne